Pastoraal woord

 

Zondag vieren we in de kerk een van de meest bekende heiligen, Franciscus van Assisi. Voor veel mensen is 4 oktober vooral de datum van werelddierendag, maar Hij zag in dieren de scheppende hand van God.

Vooral in deze tijd spreekt het ons aan dat Franciscus ook geprobeerd heeft om contact te zoeken met een besmettelijke melaatse medemens. Volgens de overlevering zou hij ooit op weg naar een stad een melaatse gezien hebben. Hij zou deze eerst hebben willen mijden, maar later teruggekeerd zijn om hem aan te raken en te kussen. Deze melaatse begon te wenen en voelde zich meteen veel beter bij de aanraking. Niet dat we dit concrete gebeuren nu moeten navolgen, maar wel kunnen we in deze tijd bidden, met name op voorspraak van de H Franciscus, dat we de juiste wegen mogen vinden als samenleving als geheel en als individuele personen om met onze zieke medemens, met elkaar en met de schepping om te gaan.

pastoor Hans de Kort