Sint-Gummarusbedevaart 2012

800-jarige stad Lier viert haar stadspatroon Sint-Gummarus

 

 

 

 

In oktober gaat naar jaarlijkse gewoonte in Lier de Sint-Gummarusbedevaart door. Dit jaar staat de bedevaart in het teken van de viering van Sint-Gummarus als stadspatroon van Lier. Dit naar aanleiding van de 800ste verjaardag van de Lierse stadsrechten. Sint-Gummarus kwam in de helft van de zevende eeuw voorbij de samenloop van de Grote en Kleine Nete toen hij op bedevaart ging naar Rome. Hij hield er halt om te overnachten en verrichtte er het wonder van de boom. Nadien kreeg hij in een nachtelijk visioen de opdracht om niet naar Rome te gaan, maar ter plaatse te blijven als kluizenaar. Hij moest op een eilandje, gevormd door de huidige Lierse Vismarkt en de gronden ten noorden ervan, de bomen rooien, er een kapelletje bouwen toegewijd aan de heilige Petrus en er zelf gaan wonen. Door gevolg te geven aan deze opdracht plantte Sint-Gummarus de eerste kiem van de latere stad Lier. Toen hertog Hendrik I in 1212 stadsrechten schonk aan Lier, stelde de stad zich op dat moment onder het patronaat van Sint-Gummarus in de hoop dat hij bescherming en zegen zou brengen over de stad en haar inwoners. Als we dan in 2012 de 800ste verjaardag van de Lierse stadsrechten vieren, mogen we zeker de stichter van de stad niet vergeten. Daarom vieren we Sint-Gummarus als stadspatroon van Lier.

 

De Sint-Gummarusbedevaart loopt dit jaar van 5 tot en met 28 oktober. De bedevaartdag met de traditionele Sint-Gummarusprocessie gaat omwille van de gemeenteraadsverkiezingen een weekje later door dan normaal, namelijk op 21 oktober 2012. De pauselijke nuntius, mgr. Giacinto Berloco, zal voorgaan op de bedevaartdag. In ieder geval nodigen we iedereen van harte uit om deel te nemen aan de Sint-Gummarusbedevaart in Lier en zo de gedachtenis en verering van Sint-Gummarus mee levendig te houden.

 

Meer info: www.broederschapsintgummaruslier.be

 

 

Programma Sint-Gummarusbedevaart Lier 2012

 

-          Woensdag 3 oktober, 13 uur, uithaling van de relieken uit het Sint-Gummarusaltaar

 

-          Vrijdag 5 oktober, 19 uur, begin van de bedevaart met een eucharistieviering met het opzetten van het Sint-Gummarusschrijn op de feesttroon

 

-          Donderdag 11 oktober, 19 uur, eucharistieviering voor het hoogfeest van Sint-Gummarus

 

-          Maandag 15 oktober, 19 uur, eucharistieviering in de Sint-Gummaruskapel te Emblem

 

-          Zondag 21 oktober, bedevaartdag:

 

10 uur, pontificale bedevaartmis voorgegaan door pauselijk nuntius mgr. Berloco gevolgd door de Sint-Gummarusprocessie door de straten van Lier.

16 uur, vespers met Nederlandstalige gezangen.

 

-          Zondag 28 oktober, 16 uur, vespers met Gregoriaanse gezangen, met het afzetten van het Sint-Gummarusschrijn

 

-          Bandoplegging: tijdens het Sint-Gummarusnoveen van 11 tot en met 20 oktober dagelijks van 14 tot 15 uur en na elke liturgische viering. Op de bedevaartdag 21 oktober na de bedevaartmis doorlopend tot 16 uur.