NIEUWE CORONA RICHTLIJNEN SINT ANNA PAROCHIE.

Vanwege de toename van het aantal Coronabesmettingen mogen vanaf 10 oktober per viering slechts 30 parochianen aanwezig zijn.

U moet zich weer voor iedere viering aanmelden/reserveren.
U kunt dit doen bij het parochieel secretariaat (contactgegevens verder op deze pagina).
Ook kunt u zich aanmelden/reserveren bij:
Kruisland: A. Huijsmans. 0167- 532728 of huijsmans4756@gmail.com
Nieuw Vossemeer: op dinsdag en woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur bij Piet van Schilt. Tel: 06-11793653 of pietvanschilt@ziggo.nl
Steenbergen: Vredeskerk Petra Geers. 0167-565994 of petrageers@hotmail.nl
St. Gummaruskerk via deze reserveringskalender

We zullen de mensen moeten vragen een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. Die richtlijnen houden in dat mensen geadviseerd wordt deze mondkapjes te dragen. Ze hoeven niet gedragen te worden als je op een plaats zit (zoals in een restaurant) maar wel als je naar je bank gaat in de kerk en als je te Communie gaat. Omdat het de eerste keer is zouden we voor dit weekend in de kerken mondkapjes kunnen aanreiken.

Ook moeten we voorlopig afzien van koorzang en van samenzang.

Deelnemers aan de vieringen mogen geen gezondheidsklachten hebben die coronavirus gerelateerd zijn.
Bezoekers worden daar bij binnenkomst naar gevraagd. In de kerken, waar looproutes en zitplaatsen zijn aangegeven, dient men de 1,5 m. afstandsregel in acht te nemen. Bij binnenkomst dienen de bezoekers de handen te ontsmetten. Middelen zijn daarvoor aanwezig.
Na afloop van de vieringen wordt de collecte bij de uitgang gehouden.

Houd de site in de gaten betreffende de ontwikkelingen.


Pastoraal team: Pastoor J. de Kort
Pastor S. Chazhoor
Pastoraal werkster L. Robijn
Emeriti: Pater G.J. van Schaik
Pastorie: Doktersdreefje 4
4651AX Steenbergen
Tel: 0167-563129  of  06-12866859


Secretariaat:

Het parochieel secretariaat is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.15 tot 11.30uur. Tijdens de schoolvakanties is het secretariaat alleen op woensdag geopend.

Postadres:      Postbus 145    4650AC Steenbergen
Bezoekadres: Westdam 83    4651BE Steenbergen
E-mailadres:   par.secretariaat@sintannaparochie.com
Tel: 0167-561671     

Bankrekening:    NL67RABO0160031486 t.n.v.   R.K. Sint Annaparochie


Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar de Pagina beheerder
Mail de paginabeheerder

site toevoegen aan favorieten