Heeft u vragen of opmerkingen over de site? Heeft u vragen over het geloof? Neem dan gerust contact op met ons!
We zijn ook altijd geïnteresseerd in oude foto's van het dorp of van de kerk.

*


*


*


*