Foto's van het dorp

In 1985 werd het eeuwfeest gevierd van de kerk in De Heen. Voor deze gelegenheid werd er een foto expositie samengesteld met vele oude foto's van het dorp en haar inwoners. Deze foto's zijn vervolgens keurig verwerkt in twee dikke mappen. Deze mappen kwamen in een kast terecht die bijna nooit geopend wordt en ze zijn recentelijk herontdekt.

We vonden dat de foto's niet in een kast in de kerk mochten blijven liggen. Daarom zijn de foto's allemaal gescand, daar waar nodig een beetje gerestaureerd en vervolgens op internet gezet. De foto's geven een goed beeld van De Heen van voor en net na de Tweede Wereldoorlog. In de collectie die we gevonden hebben bleken ook een aantal foto's te zitten van de school in De Heen en van de nabije omgeving van het dorp. Indien u nog andere foto's heeft die een aanvulling zijn op hetgeen al op de website staat dan zouden we die graag inscannen en plaatsen, zodat we een nog beter beeld kunnen geven van het leven in De Heen in vroeger tijden.

foto De Heen bij benzinepomp
Smederij Ooms rond 1930