Kerk de Heen
Interieur

Interieur

Mariabeeld fatima

Mariabeeld fatima

Fatima kapel

Fatima kapel

Glas in lood doopkapel

Glas in lood doopkapel

vaandel

vaandel

Missaal

Missaal

Missaal en Christusbeeld

Missaal en Christusbeeld

Rijkelijk versierd missaal

Rijkelijk versierd missaal

Voormalige doopkapel

Voormalige doopkapel

Maria in coelum assumpta

Maria in coelum assumpta

Kruisweg

Kruisweg

Kruisweg 2

Kruisweg 2

Beeld

Beeld

Kerk van binnen

Kerk van binnen

Maria op nieuwe plaats

Maria op nieuwe plaats

Kerk nieuwe opstelling

Kerk nieuwe opstelling