Geschiedenis van de parochie

Vanaf de stichting van het dorp vielen de katholieke inwoners van De Heen onder de Gummarusparochie van Steenbergen. De afstand van De Heen naar Steenbergen was te voet best wel een eind. Daarom groeide onder de inwoners van De Heen geleidelijk aan het verlangen om een eigen kerkgebouw te krijgen in het dorp.
In 1837 werd daarom een huis-aan-huis collecte gehouden bij de ongeveer 320 katholieke inwoners van De Heen. Uit deze collecte bleek dat de mensen zeer veel voor een eigen kerkgebouw over hadden. Er werd namelijk 1910 gulden opgehaald, voor die tijd een groot bedrag. In april 1837 begon men reeds aan de bouw van een kapel en deze werd reeds op 5 december van hetzelfde jaar ingewijd door Mgr. van Hooydonk. De kerkdiensten werden verzorgd door een kapelaan van de parochie in Steenbergen.

De bewoners van De Heen hadden zelf het initiatief genomen voor de bouw van de kapel, hadden zelf de bouwkosten op zich genomen en hadden ook de aankleding betaald. Ze hadden ook broederschappen opgericht en uit alles bleek al snel dat De Heen klaar was om een eigen RK parochie te krijgen.

In 1847 was de parochie een feit. In dat jaar verhief mgr. Van Hooydonk de kapel tot parochiekerk en wijdde hij de parochie toe aan Maria die ten hemel is opgenomen. Zo kwam het dus dat de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming is gaan heten. Uitleg over deze naam vindt u
hier.

1847 - 1879 Pastoor Floren
Caspar Ludovicus Adrianus Floren was de eerste pastoor van De Heen. Hij begon op 1 juli 1847. Een pastorie had hij nog niet tot zijn beschikking, want die moest nog gebouwd worden. De nieuwe pastoor woonde zo lang op kamers bij een parochiaan. Pastoor Floren stak veel tijd in het geestelijk en materieel welzijn van de parochie. Zo richtte hij onder andere de broederschap van het Geestelijk Verbond op. Deze diende de godslastering en het vloeken tegen te gaan.
In 1854 werd het orgel, dat nog steeds in de huidige kerk staat, aangeschaft. Dit orgel wordt al jaren niet meer gebruikt en verkeert in zeer slechte toestand. Helaas beschikt de parochie niet over de benodigde gelden voor een restauratie.
In 1865 werd een stuk grond gekocht om een begraafplaats aan te leggen. De begraafplaats die toen werd aangelegd bestaat nog steeds en is in al die jaren haast niet veranderd. In 1874 werd een lijkenhuisje op het kerkhof gebouwd en ook dit staat er nog steeds.
Pastoor Floren bleef tot zijn dood aan als pastoor in De Heen. In 1879 stierf hij op 78 jarige leeftijd.

graf pastoor Floren
Graf pastoor Floren